DOSTATEK - HOJNOST - BOHATSTVÍ


Volné pokračování série workshopů, které jsem vedla před několika lety, 

tentokrát pokročilejší techniky a cvičení.

Základem práce je pouštění se nefunkčních vzorců myšlení a emocí spojených s prožíváním hojnosti a bohatství v nejširším slova smyslu :) 

13. 2. 2020  18:00 - 21:00   Tišnova, Janáčkova 333


 TÉMATA:  SEBEREFLEXE, LÁSKA, RADOST, SMRT, SPOKOJENOST, PŘÁTELSTVÍ, VOLNÝ ČAS, SEBEPOZNÁNÍ, ASERTIVNÍ KOMUNIKACE, NASLOUCHÁNÍ,, ZMĚNA, PRÁCE S ČASEM, TRANSFORMACE STRESU, VZTAHY....

Metody - koučovací přístup, EFT , diskuse, cvičení... i domácí úkoly...

KDO JSEM? KAM JDU? S KÝM JDU?

Co je to vlastně dostatek, hojnost, bohatství?

Hodnota, sebehodnota, sebevědomí..

Dávání, přijímání, rovnováha...

Vždy maximální respekt k potřebám skupiny, jednotlivců a tématům, která se aktuálně otevřou

Cena např. 8x 35OKč = 2.800Kč ( plus + 9. lekce bonusová zdarma)


platba na celou sérii předem = závazek 

16.1. je nultá lekce, po které se můžete rozhodnout, je taktéž za 350 Kč

Cena za sérii je nastavena tak jak je nastavena a bude záležet na vás a vašem vnímání hodnoty a přínosu, zda na konci přidáte jakoukoli částku navíc ...


PŮJDE O UZAVŘENOU SKUPINU, KTERÁ VZNIKNE POUZE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ

13. 2. 2020 18:00 - 21:00 Tišnova, Janáčkova 333


TĚŠÍM SE NA SPOLEČNOU PRÁCI, KTEROU SI UŽIJEME :) aly