Knihovna - Komunikace

Komunikační schopnosti jsou jedněmi z nejdůležitějších dovedností pro úspěšné fungování v tomto světě. Většina lidí si však myslí, že komunikuje dobře a nevnímá své rezervy v této oblasti.


Jak je ale pak možné, že vzniká tolik nedorozumění a konfliktů?


Cyklus přednášek přináší možnost uvědomit si svoje komunikační schopnosti a dále je rozvíjet tak, abychom v naší komunikaci byli jistější a dosahovali porozumění s ostatními lidmi.


Témata jednotlivých přednášek:


14.2.   Obecná pravidla komunikace ( tři základní axiomy)
28.2.   Naše vnímání reality a jeho podmíněnost
14.3.   Aktivní naslouchání jako základ smysluplné komunikace
28.3.   Co je asertivní komunikace
11.4.   Techniky asertivní komunikace
25.4.    Jak vyjednávat ke své spokojenosti
 2.5.      Koučovací přístup v komunikaci (kladení otázek)
16.5.     Umění sebeprezentace aneb jak být vnímán podle vlastní představy


vždy 16:45 - 18:15 hod.

Cena jedné přednášky  50 Kč


Přednáší:
Alena Navrátilová
koučka, konzultantka, lektorka, terapeutka


Využívám potenciálu koučovacího přístupu, nedávám žádná univerzální řešení.Inspiruji tak, aby každý dokázal najít to nejlepší řešení právě pro něj :-)Využívám zkušenosti z práce v bankovním sektoru a to, jak z obchodních pozic, tak ze vzdělávání , kde jsem působila jako lektorka, koučka a konzultantka. Poslední roky jsem měla na starosti rozvoj nejen manažerských pozic, ale i rozvoj a vedení lektorů, koučů a konzultantů.