O životě s vědomím přítomnosti smrti

Srdečně vás zveme na setkání s tím, před čím stále tolik lidí utíká - konečnost, pomíjivost, smrt. 
Jedna z největších učitelek v lidském životě. Jak s ní navázat kontakt? Jak žít v její přítomnosti? Co mi dává, co mi bere, co mi ukazuje?

Čeká vás sdílení nebo jen naslouchání v kruhu lidí, kteří mají odvahu s tímto tématem být a prozkoumat jej hlouběji. Nikdo nemusí nic říkat. Můžete jen poslouchat a vnímat. Nechat, ať se vás to dotkne.

Více info a přihlášeni sms 724 422 714 Alena Navrátilová
cena 150,- Kč

28.1. 2020 18:00 - 20:00hod.  Tišnov,Janáčkova 333, 2.patro  BALANCE